Martinus SCHUIL (1842-1899)
 
Martinus SCHUIL (b. 26 april 1842, Harlingen - d. 22 maart 1899, Drachten) (de overlijdingsacte was opgemaakt te Smallingerland), was een Nederlands componist, dirigent, muziekleraar, violist, organist en librettist.

Bekende werken van hem zijn: Franchemont de Marskramer en de kinder operette de Woudkoningin.
 
Martinus SCHUIL
foto: ?
jaar: ?
levensloop
 
Martinus SCHUIL is geboren te Harlingen op 26 april 1842 als zoon van Jouke Boltom SCHUIL (1) en Acke ZIJLSTRA (2). Op 08 juli 1869 trouwde hij te Franeker met Martha van der MEULEN (3). Zij kregen drie kinderen, twee meisjes Ake SCHUIL (4) en Anna Cornelia SCHUIL (5) en een zoon Jouke Broer SCHUIL (6).

Martinus SCHUIL studeerde van 1859 tot 1862 muziek aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel bij o.a. François Joseph FÉTIS (7) en Joseph DUPONT (8). Tijdens zijn studie periode speelde hij als violist in het orkest van het Théâtre de la Monnaie (Nederlands: de Munt, nu Koninklijke Muntschouwburg).

Na zijn studie in 1862 woont Martinus te Leeuwarden op de hoek van de Sacramentstraat K 18. Hij geeft van 1862 tot 1874 concerten te Franeker en les voor viool, piano en begeleiding. Martinus is van 1864 tot 1872 stads muziekmeester te Harlingen. Hij is daar tevens organist in de Nederlands Hervormde gemeente.
  In 1875 verhuisde Martinus, met zijn gezin, naar Voorstraat 24 te Harlingen, op de hoek van de Vismarkt. Hij kocht in 1879 het huis Noorderhaven 102 te Harlingen. Martinus richtte in Harlingen de zangvereniging "Euterpe" op. Martinus was tevens dirigent van de schutterij-muziek en na de opheffing van deze schutterij dirigeerde Martinus het pas opgerichte Stedelijk Muziekkorps. Hij was tevens organist in de Doopsgezinde kerk.

Martinus componeerde verscheidene cantates, koren en operettes, waarvoor hij zelf ook het libretto schreef. Met name zijn operette´s trokken de aandacht. Zijn kinderoperette De Woudkoningin is bijvoorbeeld vertaald in het Frans (La Reine des bois), Duits (Die Waldkönigin) en Engels (The sylvan queen).

Het Nederlands Muziek Instituut, ref. [I], te ´s-Gravenhage heeft een uitgebreider overzicht van zijn werken.

Martinus SCHUIL is overleden te Drachten op 22 maart 1899.


Maarten WIJDENES
 
 
 
 
 
 
voetnoot
 
(1) SCHUIL, Jouke Boltom
(b. ? - d. ?)
trouwde met Acke ZIJLSTRA te Leeuwarden op 22-06-1836. Hij was de vader van Martinus SCHUIL.
 
 
(2) ZIJLSTRA, Acke
(b. ? - d. ?)
zij was de moeder van Martinus SCHUIL. Kort na de geboorte van Martinus overleed zijn vader. Acke ZIJLSTRA hertrouwde na enkele jaren met Broer Tjitse SCHUIL, de broer van Jouke Boltom SCHUIL.
 
 
(3) MEULEN, Martha van der
(b. 28-12-1847, Franeker - d. 29-03-1929, Haarlem). Zij was de dochter van Aegus Haitsma van der MEULEN (b. 02-08-1816, Leeuwarden - d. 20-09-1860, Franeker) en Cornelia FABER (b. 24-06-1816, Franeker - d. 20-05-1891, Franeker). Zij trad op 08-07-1869 te Franeker in het huwelijk met Martinus SCHUIL. Uit dit huwelijk werden twee dochters en een zoon geboren.
 
 
(4) SCHUIL, Ake
(b. 05-04-1870, Franeker - d. ?)
dochter van Martinus SCHUIL en Martha van der MEULEN.
 
 
(5) SCHUIL, Anna Cornelia
(b. 25-12-1872, Franeker - d. ?)
dochter van Martinus SCHUIL en Martha van der MEULEN.
 
(6) SCHUIL, Jouke Broer
(b. 20-03-1875, Franeker - d. 24-10-1960, Haarlem)
zoon van Martinus SCHUIL en Martha van der MEULEN. Hij is vernoemd naar zijn grootvader Jouke Boltom SCHUIL en diens broer Broer Tjitse SCHUIL (zijn oom en stiefvader). Hij was officier in Indië (KNIL) en Nederland, sinds 1910 toneelcriticus, schrijver van jongensboeken en toneelstukken en journalist. Zie ref [IV] en ref [V]. Jouke Broer SCHUIL was op 15-12-1897 'met de handschoen' gehuwd met Amalia Jacoba HOL, (b. ? - d. 1938). Jouke Broer SCHUIL is begraven op donderdag 27-10-1960 te Heemstede, Algemene Begraafplaats, Herfstlaan, Vak K, Graf 10.
 
 
(7) FÉTIS, François Joseph (Wikipedia)
(b. 25-03-1784, Mons, Hainaut - d. 26-03-1871, Brussel)
Mons (Nederlands: Bergen) is de hoofdstad van Hainaut (Nederlands: Henegouwen) en ligt in Wallonië, België. Belgisch musicoloog, componist, muziekcriticus, violist, klavecinist en muziekpedagoog. Hij was de eerste directeur van het door koning Willem I der Nederlanden opgerichte Koninklijk Conservatorium te Brussel.
 
 
(8) DUPONT, Joseph
(b. 21-08-1821, Luik - d. 13-02-1861, Luik)
Belgisch componist, violist en muziekleraar. Hij studeerde aan het conservatorium in Luik en kreeg daar les van François Hubert PRUME (Wikipedia), roepnaam: François (b. Stavelot, 03-06-1816 - d. Liège (Luik), 14-07-1849)
reeds op 17 jarige leeftijd viooldocent aan het Conservatorium van Liège. Joseph DUPONT was als vioolleraar verbonden aan het conservatorium in Luik. Hij schreef o.a. twee opera's, liederen, kamermuziek en talrijke vioolstukken.
 
 
 
 
 
 
oeuvre (deelverzameling)
Eureka, zangspel 3 bedrijven
libretto: Martinus SCHUIL
 
Franchemont de Marskramer, operette 3 bedrijven
libretto: Martinus SCHUIL
 
de Woudkoningin, een kinder operette 2 bedrijven
libretto: Martinus SCHUIL
 
Malle Geert, zangspel 3 bedrijven
muziek i.s.m. Richard HOL (b. 23-07-1825, Amsterdam - d. 14-05-1904, Utrecht) een Nederlands componist en dirigent
libretto: Martinus SCHUIL
 
Rika´s droom, zangspel 1 bedrijf
libretto: Martinus SCHUIL
 
De poppenfee (De Koningin der Nacht), vaudeville 1 bedrijf
libretto: Martinus SCHUIL
 
kerstcantate
 
 
drie kinderliederen
tekst: mevrouw v. L. v.d. V
 
Bloembed, duet voor sopraan en name
tekst: Jan Pieter HEIJE
 
Des zangers vloek (Duits: Des Sängers Fluch), ballade voor sopraan
tekst: ?
 
Neêrlands Bodem, soli, gemengd- en kinderkoor
tekst: J. Menno HUIZINGA
 
Winterlied, soli, gemengd- en kinderkoor
tekst: Martinus SCHUIL
 
´s Levens Harmonie, cantate voor sopraan en mannenkoor
tekst: Dr.J. HELDER
 
Feestcantate, soli, koor en orkest
tekst: Dr. J. HELDER
Uitgevoerd te Harlingen op 19 november 1884 ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van ´t Algemeen
 
Aan de lente, cantate
 
 
Der Muzenkoninkrijk Dramatische schets, soli en koor
tekst: Martinus SCHUIL
 
 
 
 
 
 
referentie
 
[I]  Het Nederlands Muziek Instituut te ´s-Gravenhage,
Muziekmanuscripten in Archief 306
 
[II]  Muziekbibliotheek van de omroep
 
 
[III]  ELSINGA, Y.J., Martinus Schuil (1842 - 1899). Een leven vol muziek
Oud-Harlingen Magazine nummer 12 pagina 26
 
[IV]  Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
J.B. SCHUIL
 
[V]  Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
SCHUIL, Jouke Broer (1875-1960)
 
 

terug
startpagina